Info ze schůze – červen 2022

schůze 3. 6. 2022

 • brigáda 4. 6. 2022
 • !!! POZOR – 24. 6. 2022 v 19:00 se koná členská schůze (poslední před prázdninami)
 • Červen – Měsíc myslivosti
  • 25. 6. 2022, začátek akce v 15:00
  • případné hosty je nutno nahlásit předsedovi MS
 • odlov srnců III. věkové třídy
  • vyhrazen jubilantům (kulatiny) do 15. 7. 2022
 • doplnit slaniska (udržovat po celý rok)
  • sůl je v krmivárně (rozbít na malé kousky)
 • nové členské průkazy ČMMJ
  • pro členy vedené u OMS Brno-venkov k vyzvednutí u předsedy MS
  • pro členy vedené u jiných OMS nutno řešit individuálně
 • článek v líšeňských novinách k Červnu – Měsíci myslivosti
 • půjčování spolkových vozíků
  • vypůjčení vždy nejdříve nahlásit předsedovi MS
  • zjištěné závady hlásit předsedovi MS