Informace ze schůze

Info ze schůze – září 2022

schůze 2. 9. 2022

 • brigády na dřevo
  • 3. 9. 2022, sraz na myslivně v 7:00
  • 6. 9. 2022, sraz na myslivně v 16:00
  • 17. 9. 2022, sraz na myslivně v 7:00
  • 24. 9. 2022, sraz na myslivně v 7:00
  • 1. 10. 2022, sraz na myslivně v 7:00
 • brigády na údržbu VKP Kryčmus
  • 21. 9. 2022, sraz na místě v 16:00
  • 29. 9. 2022, sraz na místě v 16:00
 • střelby 10. 9. 2022
  • sraz na myslivně v 7:30 (na střelnici v 8:00)
  • posezení na myslivně od 15:00
 • střídavá péče o bažantí zvěř ve voliéře
 • termíny společných lovů

Info ze schůze – červen 2022

schůze 3. 6. 2022

 • brigáda 4. 6. 2022
 • !!! POZOR – 24. 6. 2022 v 19:00 se koná členská schůze (poslední před prázdninami)
 • Červen – Měsíc myslivosti
  • 25. 6. 2022, začátek akce v 15:00
  • případné hosty je nutno nahlásit předsedovi MS
 • odlov srnců III. věkové třídy
  • vyhrazen jubilantům (kulatiny) do 15. 7. 2022
 • doplnit slaniska (udržovat po celý rok)
  • sůl je v krmivárně (rozbít na malé kousky)
 • nové členské průkazy ČMMJ
  • pro členy vedené u OMS Brno-venkov k vyzvednutí u předsedy MS
  • pro členy vedené u jiných OMS nutno řešit individuálně
 • článek v líšeňských novinách k Červnu – Měsíci myslivosti
 • půjčování spolkových vozíků
  • vypůjčení vždy nejdříve nahlásit předsedovi MS
  • zjištěné závady hlásit předsedovi MS

Info ze schůze – duben 2022

schůze 1. 4. 2022

 • přehled důležitých datumů 2022-2023 (nástěnka)
 • služby na členských schůzích 2022-2023 (nástěnka)
 • brigády na dřevo
 • brigády na úklid lesa (Líšeň)
  • budou řešeny individuálně
 • asanace krmných zařízení
  • do konce dubna
   • odstranit zbytky sena (odvést/spálit)
   • vyprázdnit zbytky v korytě
   • přerýt zeminu a posypat vápnem
   • doplnit slaniska (udržovat po celý rok)
  • vedoucí krmných skupin určí, kdo vyčistí které krmné zařízení
 • povolenky k lovu
  • většina povolenek rozdána přímo na schůzi
  • zbytek musí kontaktovat mysliveckého hospodáře (Drda V.)
  • při vyzvednutí nové povolenky je nutno zároveň odevzdat starou povolenku
  • do povolenky si každý samostatně doplní “Trvalý pobyt” a “Číslo loveckého lístku”
 • lov zvěře
  • úlovky hlásit mysliveckému hospodáři (Drda V.) – SMS nebo telefonicky
  • nutno hlásit i chybenou ránu!
 • členské příspěvky 2022/2023
  • došlo ke změnám (více informací u výboru MS)
 • půjčování spolkových vozíků
  • nutno vždy nejdříve zavolat (kontaktní osoba: Pojezný T.)

Info ze schůze – únor 2022

schůze 4. 2. 2022

 • březnová členská schůze – POZOR změna!!!
  • datum konání: 3. 3. 2022 (čtvrtek)
 • povolenky k vjezdu do honitby Horákov-les
  • lze vyřídit samostatně na stránkách LČR
  • hromadné podání řeší: Drda V.
  • úschovu kódů pro prodloužení platnosti řeší: Drda V.
 • valná hromada honebního společenstva
  • datum konání: 26. 2. 2022
  • čas: 9:00 (oficiální zahájení)
 • brigáda na dřevo
  • výhledový termín: 5. 3. 2022
  • (bude upřesněno na březnové členské schůzi)

Info ze schůze – prosinec 2021

schůze 3. 12. 2021

 • brigáda na natírání stromků
  • termín: 29. 12. 2021
  • Horákov-les, celkem 4 paseky
 • lednová naháňka
  • termín: 8. 1. 2022
  • služba: Kříž J. st., Plíva S., Tomáš A.
 • péče o bažanty
  • v termínu: 13. 12. – 26. 12. 2021
  • služba: Suchý M., Pecho M.
 • seznam zájemců o zvěřinu
  • evidence: Drda V.
 • žádanky na AMP
  • pro vyšetření uhynulých kusů černé zvěře
  • žádanky jsou v bourárně
  • bližší informace: Zabloudil C.

Info ze schůze – listopad 2021

schůze 5. 11. 2021

 • brigáda 8. 11. 2021
 • brigáda VKP Kryčmus
 • !!! MIMOŘÁDNÉ společné setkání členů a hostů
  • proběhne na myslivně dne 17. 11. 2021 v 15:00
  • zejména za účelem řešení nastalé situace ohledně neúměrného vytížení předsedy sdružení, který kvůli tomu již nechce nadále svoji funkci vykonávat
 • rozpis krmení 2021/2022
  • připraví vedoucí krmných skupin
  • zatím nebylo dodáno od všech vedoucích!
 • dovezena řepa
  • pro zakrmování na vnadištích
  • složena tradičně v lokalitě “pod drátama”
  • nutno zavčas zkrmit (než začne hnít)
 • služby na společných lovech 2021/2022