Informace ze schůze

Info ze schůze – říjen 2023

schůze 6. 10. 2023

 • brigády
  • Kryčmus – 7. 10. 2023, sraz 8:00
  • nachystání kotlů a nádobí před zabijačkou – 14. 10. 2023, sraz 8:00
 • Svatohubertská mše – 15. 10. 2023, v 10:00
 • zabijačka 20. 10. 2023 – sraz 6:00
  • zúčastní se: Drda V., Kalandra S., Kříž J. st., Pliva S., Požár F., Suchý M., Dietrich W., Dopplerová E., Svatoš D., Šajben A.
  • oběd zajišťuje: Drábek M., Čačala A.
 • zabijačka 21. 10. 2023 – sraz 6:00, oběd 12:00
  • kotle: Pojezný T., Tomáš A., Kříž J. ml.
  • bourárna: Kalandra S., Marek M., Novotný F., Novotný M., Keberle F.
  • nádobí: Hušek V., Plátěnka V., Matulová J.
  • kuchyně – oběd: Polaschek P. + Lenka, Chvilíček M. + manželka
  • maso – balíčky + zavařování: Kříž J. st., Suchý M.
  • bar: Drda V., Trunda M.
  • (náhradníci: Novotný L., Ondráček Z., Suchý I., Šimeček J.)

Info ze schůze – duben 2023

schůze 6. 4. 2023

 • přehled důležitých datumů 2023-2024 (nástěnka)
 • služby na členských schůzích 2023-2024 (nástěnka)
 • brigáda 15. 4. 2023 22. 4. 2023
  • sraz v 8:00 na myslivně
  • úklid voliéry, úklid myslivny, políčko
  • úklid lesa (Líšeň)
 • asanace krmných zařízení
  • do konce dubna
   • odstranit zbytky sena (odvést/spálit)
   • vyprázdnit zbytky v korytě
   • přerýt zeminu a posypat vápnem
   • doplnit slaniska (udržovat po celý rok)
  • vedoucí krmných skupin určí, kdo vyčistí které krmné zařízení
 • povolenky k lovu
  • většina povolenek rozdána přímo na schůzi
  • zbytek musí kontaktovat mysliveckého hospodáře (Drda V.)
  • při vyzvednutí nové povolenky je nutno zároveň odevzdat starou povolenku a předložit plomby ke kontrole
  • do povolenky si každý samostatně doplní “Trvalý pobyt” a “Číslo loveckého lístku”
 • lovecké trofeje
  • odevzdat na myslivnu do 15. 4. 2023
  • podepsat (horní i dolní čelist)

Info ze schůze – prosinec 2022

schůze 2. 12. 2022

 • ČMMJ – členské příspěvky a povinné pojištění
  • nezapomenout prodloužit si platnost
 • společné setkání a přikrmování zvěře na Štědrý den
  • 24. 12. 2022 – na myslivně, nástup v 8:00
 • troubení koled
  • 24. 12. 2022 – před líšeňským kostelem, cca od 14:30

Info ze schůze – listopad 2022

schůze 4. 11. 2022

 • přikrmování zvěře dle rozpisu
 • brigády
  • údržba VKP Kryčmus – odklizení skládky (info prostřednictvím SMS))
  • úklid voliéry (dle potřeby – info prostřednictvím SMS)

Info ze schůze – říjen 2022

schůze 7. 10. 2022

 • přikrmování zvěře od 23. 10. 2022 (dle rozpisu)
 • brigády
  • nachystání kotlů a nádobí před zabijačkou – 17. 10. 2022 (info prostřednictvím SMS)
  • úklid voliéry (dle potřeby – info prostřednictvím SMS)
 • Den za obnovu lesů – 15. 10. 2022
  • parkoviště u Raka, cca od 10:00
  • vedoucí našeho stánku: Drda V.
 • Svatohubertská mše – 16. 10. 2022, v 10:00
  • vedoucí akce: Šimeček J.
 • zabijačka 21. 10. 2022 – sraz 6:30
  • zúčastní se: Drda V., Kalandra S., Kříž J. st., Novotný F., Pliva S., Požár F., Suchý M., Dietrich W., Matulová J., Svatoš D., Šajben A.
  • oběd zajišťuje: Drábek M., Čačala A.
 • zabijačka 22. 10. 2022 – sraz 6:00, oběd 12:00
  • kotle: Lattenberg T., Plátěnka V., Hušek V.
  • bourárna: Kalandra S., Marek M., Novotný F., Pojezný T.
  • nádobí: Novotný L., Tomáš A., Dopplerová E.
  • kuchyně – oběd: Polaschek P. + Lenka, Ošmerová V.
  • maso – balíčky + zavařování: Kříž J. st., Suchý M.
  • bar: Drda V., Drdová E.
  • (náhradníci: Kříž J. ml., Ondráček Z., Suchý I., Šimeček J., Trunda M.)
 • služby na společných lovech (viz nástěnka)

Info ze schůze – září 2022

schůze 2. 9. 2022

 • brigády na dřevo
  • 3. 9. 2022, sraz na myslivně v 7:00
  • 6. 9. 2022, sraz na myslivně v 16:00
  • 17. 9. 2022, sraz na myslivně v 7:00
  • 24. 9. 2022, sraz na myslivně v 7:00
  • 1. 10. 2022, sraz na myslivně v 7:00
 • brigády na údržbu VKP Kryčmus
  • 21. 9. 2022, sraz na místě v 16:00
  • 29. 9. 2022, sraz na místě v 16:00
 • střelby 10. 9. 2022
  • sraz na myslivně v 7:30 (na střelnici v 8:00)
  • posezení na myslivně od 15:00
 • střídavá péče o bažantí zvěř ve voliéře
 • termíny společných lovů

Info ze schůze – červen 2022

schůze 3. 6. 2022

 • brigáda 4. 6. 2022
 • !!! POZOR – 24. 6. 2022 v 19:00 se koná členská schůze (poslední před prázdninami)
 • Červen – Měsíc myslivosti
  • 25. 6. 2022, začátek akce v 15:00
  • případné hosty je nutno nahlásit předsedovi MS
 • odlov srnců III. věkové třídy
  • vyhrazen jubilantům (kulatiny) do 15. 7. 2022
 • doplnit slaniska (udržovat po celý rok)
  • sůl je v krmivárně (rozbít na malé kousky)
 • nové členské průkazy ČMMJ
  • pro členy vedené u OMS Brno-venkov k vyzvednutí u předsedy MS
  • pro členy vedené u jiných OMS nutno řešit individuálně
 • článek v líšeňských novinách k Červnu – Měsíci myslivosti
 • půjčování spolkových vozíků
  • vypůjčení vždy nejdříve nahlásit předsedovi MS
  • zjištěné závady hlásit předsedovi MS