Info ze schůze – září 2022

schůze 2. 9. 2022

 • brigády na dřevo
  • 3. 9. 2022, sraz na myslivně v 7:00
  • 6. 9. 2022, sraz na myslivně v 16:00
  • 17. 9. 2022, sraz na myslivně v 7:00
  • 24. 9. 2022, sraz na myslivně v 7:00
  • 1. 10. 2022, sraz na myslivně v 7:00
 • brigády na údržbu VKP Kryčmus
  • 21. 9. 2022, sraz na místě v 16:00
  • 29. 9. 2022, sraz na místě v 16:00
 • střelby 10. 9. 2022
  • sraz na myslivně v 7:30 (na střelnici v 8:00)
  • posezení na myslivně od 15:00
 • střídavá péče o bažantí zvěř ve voliéře
 • termíny společných lovů

Info ze schůze – červen 2022

schůze 3. 6. 2022

 • brigáda 4. 6. 2022
 • !!! POZOR – 24. 6. 2022 v 19:00 se koná členská schůze (poslední před prázdninami)
 • Červen – Měsíc myslivosti
  • 25. 6. 2022, začátek akce v 15:00
  • případné hosty je nutno nahlásit předsedovi MS
 • odlov srnců III. věkové třídy
  • vyhrazen jubilantům (kulatiny) do 15. 7. 2022
 • doplnit slaniska (udržovat po celý rok)
  • sůl je v krmivárně (rozbít na malé kousky)
 • nové členské průkazy ČMMJ
  • pro členy vedené u OMS Brno-venkov k vyzvednutí u předsedy MS
  • pro členy vedené u jiných OMS nutno řešit individuálně
 • článek v líšeňských novinách k Červnu – Měsíci myslivosti
 • půjčování spolkových vozíků
  • vypůjčení vždy nejdříve nahlásit předsedovi MS
  • zjištěné závady hlásit předsedovi MS

Brigády – červen 2022

brigáda 4. 6. 2022

 • akce: nátěr nábytku, úklid kuchyně, úklid skladu, úklid plecháče
 • sraz: myslivna, 8:00
 • lokace: myslivna

Brigády – květen 2022

brigáda 14. 5. 2022

 • akce: vyčištění voliéry, výsev cuket / úklid divokých skládek
 • sraz: myslivna, 7:00
 • lokace: myslivna / honitba Líšeň

Info ze schůze – duben 2022

schůze 1. 4. 2022

 • přehled důležitých datumů 2022-2023 (nástěnka)
 • služby na členských schůzích 2022-2023 (nástěnka)
 • brigády na dřevo
 • brigády na úklid lesa (Líšeň)
  • budou řešeny individuálně
 • asanace krmných zařízení
  • do konce dubna
   • odstranit zbytky sena (odvést/spálit)
   • vyprázdnit zbytky v korytě
   • přerýt zeminu a posypat vápnem
   • doplnit slaniska (udržovat po celý rok)
  • vedoucí krmných skupin určí, kdo vyčistí které krmné zařízení
 • povolenky k lovu
  • většina povolenek rozdána přímo na schůzi
  • zbytek musí kontaktovat mysliveckého hospodáře (Drda V.)
  • při vyzvednutí nové povolenky je nutno zároveň odevzdat starou povolenku
  • do povolenky si každý samostatně doplní “Trvalý pobyt” a “Číslo loveckého lístku”
 • lov zvěře
  • úlovky hlásit mysliveckému hospodáři (Drda V.) – SMS nebo telefonicky
  • nutno hlásit i chybenou ránu!
 • členské příspěvky 2022/2023
  • došlo ke změnám (více informací u výboru MS)
 • půjčování spolkových vozíků
  • nutno vždy nejdříve zavolat (kontaktní osoba: Pojezný T.)

Brigády – duben 2022

brigáda 2. 4. 2022

 • akce: dřevo
 • sraz: myslivna, 7:15
 • lokace: Horákov-les (poblíž rybníka „U Mušky”)

brigáda 9. 4. 2022

 • (akce byla zrušena z důvodu nepřízně počasí)
 • akce: dřevo
 • sraz: myslivna, 7:15
 • lokace: Horákov-les (poblíž rybníka „U Mušky”)

brigáda 23. 4. 2022

 • akce: dřevo
 • sraz: myslivna, 7:15
 • lokace: Horákov-les (poblíž rybníka „U Mušky”)

Brigády – březen 2022

brigáda 5. 3. 2022

 • akce: dřevo
 • sraz: myslivna, 7:15
 • lokace: Horákov-les (poblíž rybníka „U Mušky”)

brigáda 19. 3. 2022

 • akce: dřevo
 • sraz: myslivna, 7:15
 • lokace: Horákov-les (poblíž rybníka „Dvojka”)