Obecné

Dotace na rok 2023 z rozpočtu MČ

Městská část Brno – Líšeň poskytla dotaci ve výši 20 000,- Kč na krytí nákladů spojených s projektem “Příspěvek na vykonávanou činnost”.

Péče o bažantí zvěř – podzim 2021

 • od 6. 9. 2021 bude probíhat střídavá péče o bažantí zvěř ve voliéře
 • každý týden (pondělí – neděle) bude určena dvojice (rozpis v bourárně), která musí zajistit následující:
  • každý den udržovat dostatek čerstvé vody v napáječkách
  • každý den nasekat čerstvou jetelinu (na Kostelíčku)
  • každý den dosypat připravené granule (v plecháči)
  • granule mixovat s pšenicí – později přidávat také trochu kukuřice – finálně lze přejít na kukuřici (v krmivárně)
  • obden rozpůlit 1 cuketu (z políčka pod myslivnou) – vyžrané cukety nutno odstraňovat
  • udržovat hygienický stav napáječek a zásypů (dle potřeby)
  • jedenkrát týdně aplikovat 1 čajovou lžičku připraveného medikamentu do každé z napáječek
  • na konci týdne informovat další dvojici v pořadí dle rozpisu

Zaplacení členských příspěvků 2021/2022

 • výše členských příspěvků se pro rok 2021/2022 nemění
 • členské příspěvky je možné zaplatit:
  • hotově finančnímu hospodáři
  • převodem na účet (do poznámky uvést jméno odesílatele)

Výroční členská schůze + Členská schůze + Měsíc myslivosti

Výroční členská schůze 26. 6. 2021

 • lokace: myslivna
 • začátek schůze: 12:00 (obědem)
 • je nutná dochvilnost – oběd se bude vydávat najednou a po skončení oběda začne program schůze

Členská schůze 26. 6. 2021

 • po skončení výroční členské schůze bude následovat členská schůze

Červen – Měsíc myslivosti 26. 6. 2021

 • po skončení členské schůze bude následovat společenská akce Červen – Měsíc myslivosti
 • předpokládaný začátek akce: 16:00 (dle délky trvání schůzí)

(akce budou probíhat za respektování aktuálních vládních opatření: https://covid.gov.cz/)

Péče o zvěř – asanace krmných zařízení

 • do konce dubna je nutno vyčistit krmná zařízení!
  • odstranit zbytky sena (odvést/spálit)
  • vyprázdnit zbytky v korytě
  • přerýt zeminu a posypat vápnem
  • doplnit slaniska (udržovat po celý rok)
 • vedoucí krmných skupin určí, kdo vyčistí které krmné zařízení

DŮLEŽITÉ – PETICE ČMMJ

PETICE ČMMJ za zachování spolkové myslivosti

 • v následujících dnech bude Poslanecká sněmovna projednávat vládní novelu zákona o myslivosti připravenou Ministerstvem zemědělství (MZe)
 • k zákonu o myslivosti bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, z nichž dva jsou poměrně klíčové a protichůdné:
  1. pozměňovací návrh poslanců Staňka, Kotta, Kováčika
   • vychází z vládní novely připravené MZe (a dále ji rozpracovává)
   • reprezentuje názory Ministerstva zemědělství a ČMMJ
  2. pozměňovací návrh poslance Bendla
   • obsahuje požadavky uskupení soukromých vlastníků honebních pozemků, lesnických a zemědělských sdružení, nevládních ochranářských organizací (v čele s Hnutím Duha)
    • [“saský model” kupování povolenek ve státních honitbách]
    • [snížení minimální výměry vlastních honiteb na 250ha]
    • [umožnění lovu vlastníkům/pachtýřům pozemků o minimální výměře 5ha]
    • [atd.]
   • ČMMJ se k tomuto návrhu staví zásadně odmítavě
 • ČMMJ proto zorganizovala petici “Za zachování spolkové myslivosti jako odpovědného způsobu hospodaření se zvěří”, ve které mimo jiné:
  • vyjadřuje svoji podporu vládní novele zákona o myslivosti (MZe) a pozměňovacímu návrhu poslanců Staňka, Kotta, Kováčika
  • předkládá seznam požadavků napomáhajících zachování současné podoby myslivosti
 • podpisové archy petice ČMMJ jsou k podepsání na myslivně
 • podpisové archy musí být do ČMMJ doručeny do 22. dubna 2021 nově do 30. dubna 2021!

Lov zvěře – povolenky k lovu

Povolenky k lovu

 • povolenky k lovu pro myslivecký rok 2021/2022 jsou k vyzvednutí v bourárně
 • vyzvednutí povolenky je nutno zaznamenat do připraveného seznamu!
 • pro každou honitbu (povolenku) je v bourárně samostatný seznam
 • při vyzvednutí nové povolenky je nutno zároveň odevzdat starou povolenku
 • do povolenky si každý samostatně doplní “Trvalý pobyt” a “Číslo loveckého lístku”

činnost MS

 • členské schůze a společné akce jsou nadále zrušeny!

Koronavirus – aktuální situace

činnost MS

 • členské schůze a společné akce jsou nadále zrušeny!
 • přikrmování zvěře pokračuje v normálním režimu dle rozpisu

z webu ČMMJ (info platné k datu 8. 3. 2021)

 • výkon práva myslivosti je povolen!
 • samostatný lov ve dne i v noci je povolen!
 • společné lovy jsou zakázány!
 • zákaz cest mimo okres pro myslivce neplatí (máme výjimku – obdobná činnost)
 • zákazy vycházení ve dne i v noci pro myslivce neplatí (máme výjimku – obdobná činnost)
 • ==> nutno prokázat se platným dokladem obsahujícím identifikaci uživatele honitby, místo honitby a jméno držitele (např. Povolenka k lovu)
 • ==> předvyplněný formulář pro cesty mimo okres: covid_formular_MS.pdf

pro aktuální info viz web ČMMJ: https://www.cmmj.cz/category/titulni-strana/

Společné setkání 24. 12. 2020

důležité informace
 • členské schůze jsou nadále zrušeny (covid)!
 • zrušené termíny společných lovů:
  • 9. 1. 2021 (zrušeno bez náhrady)
 • do konce roku je nutné odlovit ještě 2 srny a 2 srnčata (Horákov-les)!