Info ze schůze – květen 2022

schůze 6. 5. 2022

 • brigáda 14. 5. 2022
 • uhynulá zvěř
  • hlásit mysliveckému hospodáři
 • členské příspěvky 2022/2023
  • splatné do konce kalendářního roku
  • hotově finančnímu hospodáři
  • nebo převodem na účet