Dotace na rok 2023 z rozpočtu MČ

Městská část Brno – Líšeň poskytla dotaci ve výši 20 000,- Kč na krytí nákladů spojených s projektem “Příspěvek na vykonávanou činnost”.