Společné setkání 24. 12. 2020

důležité informace
  • členské schůze jsou nadále zrušeny (covid)!
  • zrušené termíny společných lovů:
    • 9. 1. 2021 (zrušeno bez náhrady)
  • do konce roku je nutné odlovit ještě 2 srny a 2 srnčata (Horákov-les)!