Info ze schůze – březen 2022

schůze 3. 3. 2022

  • brigády na dřevo
  • výroční členská schůze
    • datum konání: 26. 3. 2022
    • začátek schůze: 12:00 (obědem)
    • služba – kuchyně: Lounek J., Ošmerová V., Dopplerová E.
    • služba – bar: Drda V., Trunda M.