Pracovní skupiny – rozpis 2024

MĚSÍCSKUPINA
Leden 20242. Skupina
Únor 20243. Skupina
Březen 20244. Skupina
Duben 20245. Skupina
Květen 20241. Skupina
Červen 20242. Skupina
Červenec 20243. Skupina
Srpen 20244. Skupina
Září 20245. Skupina
Říjen 20241. Skupina
Listopad 20242. Skupina
Prosinec 20243. Skupina

 • Sekání trávy (případně postřik trávy na zpevněných plochách)
 • Stříhání živých plotů
 • Odplevelení políčka + odstranění plevele, trávy kolem vína
 • Umytí venkovního nábytku
 • Zametání zpevněných ploch
 • Čištění gajgrů a odtokových kanálků
 • Hrabání listí
 • Hrabání sněhu, udržování schůdnosti (při námraze)
 • 1 x měsíčně umytí oken, utření parapetů, vymetení pavučin apod.
 • Celková údržba čistoty kolem chaty (včetně sklepa, krmívárky, plecháče, bourárny) a v chatě
 • Minimálně 1x týdně někdo ze skupiny přijede na chatu, aby zkontroloval stav a naplánoval/vykonal potřebné práce.