Info ze schůze – duben 2022

schůze 1. 4. 2022

 • přehled důležitých datumů 2022-2023 (nástěnka)
 • služby na členských schůzích 2022-2023 (nástěnka)
 • brigády na dřevo
 • brigády na úklid lesa (Líšeň)
  • budou řešeny individuálně
 • asanace krmných zařízení
  • do konce dubna
   • odstranit zbytky sena (odvést/spálit)
   • vyprázdnit zbytky v korytě
   • přerýt zeminu a posypat vápnem
   • doplnit slaniska (udržovat po celý rok)
  • vedoucí krmných skupin určí, kdo vyčistí které krmné zařízení
 • povolenky k lovu
  • většina povolenek rozdána přímo na schůzi
  • zbytek musí kontaktovat mysliveckého hospodáře (Drda V.)
  • při vyzvednutí nové povolenky je nutno zároveň odevzdat starou povolenku
  • do povolenky si každý samostatně doplní “Trvalý pobyt” a “Číslo loveckého lístku”
 • lov zvěře
  • úlovky hlásit mysliveckému hospodáři (Drda V.) – SMS nebo telefonicky
  • nutno hlásit i chybenou ránu!
 • členské příspěvky 2022/2023
  • došlo ke změnám (více informací u výboru MS)
 • půjčování spolkových vozíků
  • nutno vždy nejdříve zavolat (kontaktní osoba: Pojezný T.)