Info ze schůze – duben 2023

schůze 6. 4. 2023

 • přehled důležitých datumů 2023-2024 (nástěnka)
 • služby na členských schůzích 2023-2024 (nástěnka)
 • brigáda 15. 4. 2023 22. 4. 2023
  • sraz v 8:00 na myslivně
  • úklid voliéry, úklid myslivny, políčko
  • úklid lesa (Líšeň)
 • asanace krmných zařízení
  • do konce dubna
   • odstranit zbytky sena (odvést/spálit)
   • vyprázdnit zbytky v korytě
   • přerýt zeminu a posypat vápnem
   • doplnit slaniska (udržovat po celý rok)
  • vedoucí krmných skupin určí, kdo vyčistí které krmné zařízení
 • povolenky k lovu
  • většina povolenek rozdána přímo na schůzi
  • zbytek musí kontaktovat mysliveckého hospodáře (Drda V.)
  • při vyzvednutí nové povolenky je nutno zároveň odevzdat starou povolenku a předložit plomby ke kontrole
  • do povolenky si každý samostatně doplní “Trvalý pobyt” a “Číslo loveckého lístku”
 • lovecké trofeje
  • odevzdat na myslivnu do 15. 4. 2023
  • podepsat (horní i dolní čelist)