Info ze schůze – listopad 2021

schůze 5. 11. 2021

 • brigáda 8. 11. 2021
 • brigáda VKP Kryčmus
 • !!! MIMOŘÁDNÉ společné setkání členů a hostů
  • proběhne na myslivně dne 17. 11. 2021 v 15:00
  • zejména za účelem řešení nastalé situace ohledně neúměrného vytížení předsedy sdružení, který kvůli tomu již nechce nadále svoji funkci vykonávat
 • rozpis krmení 2021/2022
  • připraví vedoucí krmných skupin
  • zatím nebylo dodáno od všech vedoucích!
 • dovezena řepa
  • pro zakrmování na vnadištích
  • složena tradičně v lokalitě “pod drátama”
  • nutno zavčas zkrmit (než začne hnít)
 • služby na společných lovech 2021/2022