Pracovní skupiny – rozpis 2023

MĚSÍCSKUPINA
Červenec 20231. Skupina
Srpen 20232. Skupina
Září 20233. Skupina
Říjen 20234. Skupina
Listopad 20235. Skupina
Prosinec 20231. Skupina

 • Sekání trávy (případně postřik trávy na zpevněných plochách)
 • Stříhání živých plotů
 • Odplevelení políčka + odstranění plevele, trávy kolem vína
 • Umytí venkovního nábytku
 • Zametání zpevněných ploch
 • Čištění gajgrů a odtokových kanálků
 • Hrabání listí
 • Hrabání sněhu, udržování schůdnosti (při námraze)
 • 1 x měsíčně umytí oken, utření parapetů, vymetení pavučin apod.
 • Celková údržba čistoty kolem chaty (včetně sklepa, krmívárky, plecháče, bourárny) a v chatě
 • Minimálně 1x týdně někdo ze skupiny přijede na chatu, aby zkontroloval stav a naplánoval/vykonal potřebné práce.