Péče o zvěř – asanace krmných zařízení

 • do konce dubna je nutno vyčistit krmná zařízení!
  • odstranit zbytky sena (odvést/spálit)
  • vyprázdnit zbytky v korytě
  • přerýt zeminu a posypat vápnem
  • doplnit slaniska (udržovat po celý rok)
 • vedoucí krmných skupin určí, kdo vyčistí které krmné zařízení

DŮLEŽITÉ – PETICE ČMMJ

PETICE ČMMJ za zachování spolkové myslivosti

 • v následujících dnech bude Poslanecká sněmovna projednávat vládní novelu zákona o myslivosti připravenou Ministerstvem zemědělství (MZe)
 • k zákonu o myslivosti bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, z nichž dva jsou poměrně klíčové a protichůdné:
  1. pozměňovací návrh poslanců Staňka, Kotta, Kováčika
   • vychází z vládní novely připravené MZe (a dále ji rozpracovává)
   • reprezentuje názory Ministerstva zemědělství a ČMMJ
  2. pozměňovací návrh poslance Bendla
   • obsahuje požadavky uskupení soukromých vlastníků honebních pozemků, lesnických a zemědělských sdružení, nevládních ochranářských organizací (v čele s Hnutím Duha)
    • [“saský model” kupování povolenek ve státních honitbách]
    • [snížení minimální výměry vlastních honiteb na 250ha]
    • [umožnění lovu vlastníkům/pachtýřům pozemků o minimální výměře 5ha]
    • [atd.]
   • ČMMJ se k tomuto návrhu staví zásadně odmítavě
 • ČMMJ proto zorganizovala petici “Za zachování spolkové myslivosti jako odpovědného způsobu hospodaření se zvěří”, ve které mimo jiné:
  • vyjadřuje svoji podporu vládní novele zákona o myslivosti (MZe) a pozměňovacímu návrhu poslanců Staňka, Kotta, Kováčika
  • předkládá seznam požadavků napomáhajících zachování současné podoby myslivosti
 • podpisové archy petice ČMMJ jsou k podepsání na myslivně
 • podpisové archy musí být do ČMMJ doručeny do 22. dubna 2021 nově do 30. dubna 2021!

Lov zvěře – povolenky k lovu

Povolenky k lovu

 • povolenky k lovu pro myslivecký rok 2021/2022 jsou k vyzvednutí v bourárně
 • vyzvednutí povolenky je nutno zaznamenat do připraveného seznamu!
 • pro každou honitbu (povolenku) je v bourárně samostatný seznam
 • při vyzvednutí nové povolenky je nutno zároveň odevzdat starou povolenku
 • do povolenky si každý samostatně doplní “Trvalý pobyt” a “Číslo loveckého lístku”

činnost MS

 • členské schůze a společné akce jsou nadále zrušeny!

Koronavirus – aktuální situace

činnost MS

 • členské schůze a společné akce jsou nadále zrušeny!
 • přikrmování zvěře pokračuje v normálním režimu dle rozpisu

z webu ČMMJ (info platné k datu 8. 3. 2021)

 • výkon práva myslivosti je povolen!
 • samostatný lov ve dne i v noci je povolen!
 • společné lovy jsou zakázány!
 • zákaz cest mimo okres pro myslivce neplatí (máme výjimku – obdobná činnost)
 • zákazy vycházení ve dne i v noci pro myslivce neplatí (máme výjimku – obdobná činnost)
 • ==> nutno prokázat se platným dokladem obsahujícím identifikaci uživatele honitby, místo honitby a jméno držitele (např. Povolenka k lovu)
 • ==> předvyplněný formulář pro cesty mimo okres: covid_formular_MS.pdf

pro aktuální info viz web ČMMJ: https://www.cmmj.cz/category/titulni-strana/

Společné setkání 24. 12. 2020

důležité informace
 • členské schůze jsou nadále zrušeny (covid)!
 • zrušené termíny společných lovů:
  • 9. 1. 2021 (zrušeno bez náhrady)
 • do konce roku je nutné odlovit ještě 2 srny a 2 srnčata (Horákov-les)!

Brigády – prosinec 2020

brigáda 4. 12. 2020
 • akce: BAŽANTI – pochytat a rozvézt do vypouštěcích voliér
 • sraz: myslivna, 14:00
 • lokace: myslivna

Brigády – listopad 2020

brigáda 14. 11. 2020
 • akce: ŘEPA – očištění od natí
 • sraz: myslivna, 7:30
 • lokace: Horákov-les (“pod drátama”)
 • akce: BAŽANTI – podestlat čistou slámu
 • sraz: myslivna (po skončení předchozí akce)
 • lokace: myslivna

Info ze schůze – listopad 2020

schůze 4. 11. 2020, 18:00
(sešel se pouze výbor)
 • členské schůze jsou do odvolání zrušeny (covid)!
 • oba myslivecké plesy jsou zrušeny (covid)!
 • společné lovy (covid)
  • budou probíhat za respektování aktuálních vládních nařízení
  • účastnit se jich mohou pouze členové, hosté a adepti mysliveckého spolku (tzn. bez loveckých hostů)
  • “poslední leče” se nebudou konat
 • zrušené termíny společných lovů:
  • 14. 11. 2020 (bude brigáda, sraz 7:30)
  • 26. 12. 2020 (zrušeno bez náhrady)
 • přesunuté termíny společných lovů:
  • první naháňka Horákov-les je přesunuta na 28. 11. 2020!
  • hlavní hon je přesunut na 5. 12. 2020!
 • nejisté termíny společných lovů:
  • 9. 1. 2021 – rozhodne se, až podle aktuální situace

Brigády – říjen 2020

brigáda 3. 10. 2020
 • akce: BAŽANTI –  vyvést hnůj, podestlat čistou slámu
 • akce: POLÍČKO – vytrhat trávu, cukety k voliéře, rozházet hnůj
 • sraz: myslivna, 8:00
 • lokace: myslivna